Vnímanie

Čo znamená vnímanie v tejto dobe pre ľudí.

Istým spôsobom je to znovu objavovanie a spoznávanie  ľudského tela ako takého.
V tejto dobe ktorá je plná technologických vymožeností,sa naskytuje otázka.
Zastavil sa niekto z Vás za posledné obdobie na pár minút počas bežného dňa a pozoroval 
svoje vlastné dýchanie?
Väčšia časť odpovedí znie nie.
Potom ako viete,že to čo robíte robíte na sto percent?

Prvý krok a základný začnite dýchať,zľahka a skúste pritom vnímať každý pocit v tele.
Aké to je?
Ľahké?V tom prípade ste na správnej ceste sa zdokonaliť v cvičení.

Druhý krok,skúste vnímať dýchanie počas celého dňa v každej situácii,pri cvičení,rozprávaní a iných
činnostiach.
Dokážete to?
Odpoveď už nechám na Vás.

So srdečným pozdravom 
Tibor
   


				
								
			

Pridaj komentár